Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (VII ndz. wielkan.) – 13 maja 2018 r.

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2. Dziś także przypada 101 rocznica rozpoczęcia objawień fatimskich.

3. W środę liturgiczna Uroczystość Św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika, patrona Polski i warszawskiej metropolii. Msze św. jak w dzień powszedni.

4. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Św., która zakończy 50-dniowy okres wielkanocny. Tym samym skończy się czas, w którym każdy katolik z mocy przykazania kościelnego, powinien przystąpić do Komunii św. Tym, którzy tego nie uczynili, przypominamy, że zaniechanie tego obowiązku jest grzechem ciężkim. W naszym kościele spowiadamy codziennie podczas każdej Mszy św.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 930 i 1130 w naszej Parafii uroczystość I Komunii św. Osiemdziesięcioro ośmioro dzieci po raz pierwszy przystąpi do Sakramentu Eucharystii.

Spowiedź dzieci w piątek: od godz. 1600 ze szkoły nr 1 i od 1800 ze szkoły nr 2.

Dla rodziców i bliskich spowiedź w czwartek od 1600 do 2000.

6. Również w następną niedzielę w Parafii M. B. Szkaplerznej odbędzie się koronacja Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. Koronacji dokona Ks. Kardynał Kazimierz Nycz podczas Mszy Świętej o godz. 1800 (poprzedzi ją czuwanie maryjne, które rozpocznie się o godz. 1700).

W związku z powyższym, nie będzie w naszym kościele Mszy św. o godz. 1700.

7. Dzieci z klas IV, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii św. będą miały swoją uroczystość rocznicową w niedzielę 27.V. o godz. 930.

Próba przed tą uroczystością dla wszystkich dzieci w czwartek (24.V.) o godz. 1530 w kościele. Spowiedź w piątek (25.V.) od godz. 1530.

8. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych: w kościele po Mszy św. wieczornej lub przy lokalnych kapliczkach.

9. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. W tym roku procesja eucharystyczna wyruszy z kościoła M.B. Szkaplerznej po Mszy św. o godz. 1000 i przejdzie do naszego kościoła. Prosimy o poczynienie przygotowań do dekoracji trasy procesji. Prosimy aby IV ołtarz przy kościele przygotowali rodzice dzieci I –komunijnych jako dziękczynienie za uroczystość komunijną ich dzieci, zaś III ołtarz (na Rynku) kolejna w porządku alfabetycznym wioska – Wichradz (w następnym roku będą to Gąski).

10. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę w ramach tacy inwestycyjnej. Dziękujemy także za ofiary imienne. Lista ofiarodawców z minionego okresu na tablicach ogłoszeń.

11. Jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do kupna i lektury.

12. Wszystkim życzymy wielu łask, dobrego i miłego wypoczynku niedzielnego oraz błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym tygodniu.

Wniebowstąpienie Pańskie

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba” (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:

Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował… wiedząc, że… od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3)

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 2-3)

Znacie drogę dokąd Ja idę… Jeszcze chwila, a świat nie będzie Mnie oglądał… Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przychodzę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca (J 14, 19. 28)

Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was… A jeżeli odejdę, poślę Go do was… Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca (J 16, 5-7. 28)

Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w. O tym święcie pisze Æteria w swoim pamiętniku z podróży do Ziemi Świętej w latach 381-384. Potwierdza je św. Augustyn (+ 430), gdy pisze: „Dzień dzisiejszy świętują na całym świecie”. Św. Leon I Wielki (+ 461) poświęca tej tajemnicy dwa kazania.
Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Zgodnie z Ceremoniałem liturgicznej posługi biskupów dostosowanym do diecezji polskich (Księgarnia św. Jacka, 2013), w prezbiterium pozostawia się figurę Zmartwychwstałego, również paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu jeszcze przez tydzień – do uroczystości Zesłania Ducha Świętego (por. nr 393).
Św. Mamert, biskup Vienne, kiedy ok. roku 450 nawiedziły Francję klęski żywiołowe, polecił odprawiać procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim (poniedziałek, wtorek, środa). Synod w Orleanie zatwierdził ten zwyczaj dla Francji w roku 511. Zwyczaj ten przyjął się w całym chrześcijaństwie. Właśnie bowiem wtedy w Europie jest wiosna w całej pełni, a wiosenne burze, deszcze, posucha mogą zniszczyć cały dobytek i spowodować głód. W Polsce procesje urządza się do krzyży przydrożnych. Stąd nazwa Dni Krzyżowe.

Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona I Wielkiego: „Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza… Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa – bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza”.

Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich i wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, „przemianę”, której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom.
Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała.

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia „wniebowstąpienie”, gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o „wniebowzięciu”.

W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia – zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 r. obchodzimy w VII Niedzielę Wielkanocną.

patrz:Brewiarz

VI Niedziela Wielkanocna – 6 maja 2018 r.

1. Dziękujemy za akcję krwiodawstwa, która odbyła się w minioną niedzielę. Zgłosiło się 69 osób, spośród których 51 oddało łącznie 23 litry krwi.

2. Dziś I niedziela miesiąca. Z racji piątkowego wspomnienia św. Floriana – patrona strażaków – dzisiejsza Suma o godz. 1300 odprawiona zostanie w int. wszystkich członków OSP z naszej parafii i ich rodzin. Po sumie wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja połączona z nabożeństwem majowym i procesja eucharystyczna. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Nie będzie nabożeństwa majowego po Mszy św. wieczornej.

3. We wtorek uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Porządek Mszy św. jak w dzień powszedni.

4. W piątek rozpocznie się Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.

5. W przyszłą niedzielę liturgiczna Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych: w kościele po Mszy św. wieczornej lub przy lokalnych kapliczkach.

7. Dziękujemy mieszkańcom Lasek za przygotowanie Mszy św. na stulecie ustawienia miejscowej figury Matki Bożej jak również wyrażamy słowa uznania za zorganizowanie pikniku, integrującego miejscową społeczność. Ufamy, że ta piękna inicjatywa będzie miała swój dalszy ciąg.

8. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary w ramach tacy inwestycyjnej, jak również za ofiary imienne. Lista ofiarodawców z minionego tygodnia na tablicach ogłoszeń. Za wszystkich ofiarodawców modlimy się w każdej środowej nowennie.

9. Przedstawiciele Par. M.B. Szkaplerznej rozdają dziś przed kościołem zaproszenia na uroczystości koronacyjne obrazu.

10. Jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do kupna i lektury.

11. Wszystkim życzymy wielu łask, dobrego i miłego wypoczynku niedzielnego oraz błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym tygodniu.

Witamy.

Witamy na stronach parafii św. Mikołaja biskupa w Warce.

Strona jest jeszcze nadal w fazie uzupełniania, mamy jednak nadzieję, że posłuży ona dobru całej parafii i naszych gości.