Duszpasterze

ks. Stanisław Dobkowski, proboszcz – święcenia kapłańskie w 1977 r., w parafii od 2002 r.

ks. Przemysław Bogusz, wikariusz – święcenia kapłańskie w 2012 r., w parafii od 2015 r.

ks. Paweł Nawłoka, wikariusz – święcenia kapłańskie w 2011 r., w parafii od 2016 r.