Duszpasterze

ks. Stanisław Dobkowski, proboszcz – święcenia kapłańskie w 1977 r., w parafii od 2002 r.

ks. Przemysław Bogusz, wikariusz – święcenia kapłańskie w 2012 r., w parafii od 2015 r.

ks. Wojciech Piórko, wikariusz – święcenia kapłańskie w 1998 r., w parafii od 2017 r.