Duszpasterze

ks. Paweł Witkowski, proboszcz – święcenia kapłańskie w 2000 r., w parafii od 2020 r.

ks. Piotr Jaworski, wikariusz – święcenia kapłańskie w 2002 r., w parafii od 2019 r.

ks. Tomasz Kołodziejski, wikariusz – święcenia kapłańskie w 2020 r., w parafii od 2020 r.

ks. Stanisław Dobkowski, rezydent – święcenia kapłańskie w 1977 r., w parafii od 2002 r.