Parafia wobec koronawirusa

Zgodnie z wytycznymi Premiera RP i Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski we Mszy świętej w zwykły dzień i w niedziele może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Prosimy o zachowanie następujących zasad:

  1. Na Msze św. w niedzielę zapraszamy tylko i wyłącznie osoby, które zamówiły intencje i ich najbliższe rodziny
  2. Wejście do kościoła tylko przez zakrystię
  3. Pozostałych Parafian prosimy o pozostanie w domu i rodzinną modlitwę oraz uczestnictwo we Mszy św. za pośrednictwem mediów.
  4. W związku z zaistniałą sytuacją Biskup naszej diecezji kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Poniżej treść dokumentu.

Nr 457/Abp/2020

RESKRYPT

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

5. Zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej każdego dnia o godz. 20:30. My księża będziemy modlić się w kościele przed Najświętszym Sakramentem, a Wy Drodzy Parafianie pozostańcie w domach i tam wspólnie się módlcie w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Pozostajemy w duchowej jedności, wspierajmy się nawzajem modlitwą.

Wasi duszpasterze: ks. proboszcz, ks. Piotr i ks. Przemek