X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 2018 r.

1. Dziękujemy za udział w procesjach eucharystycznych w ramach oktawy Bożego Ciała: zespołom liturgicznym, paniom katechetkom oraz osobom, które przygotowały ołtarze w kapliczkach: I ołtarzPani Bożena Szałas i Pan Krzysztof Marek, II – rodzice ministrantów, III – Panie Hanna Pietrzak i Magdalena Cybulska oraz Pan Jan Kiliński (Panu Kazimierzowi Królikowi dziękujemy za udostępnienie obrazu swojego autorstwa), IV – chór parafialny.

Księdzu Przemkowi i rodzicom ministrantów dziękujemy za przygotowanie pikniku na zakończenie roku pracy zespołów.

2. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę w ramach tacy inwestycyjnej. Dziękujemy także za ofiary imienne. Lista ofiarodawców z minionego okresu na tablicach ogłoszeń. Na publikację danych osobowych musimy mieć pisemną zgodę zainteresowanych.

3. Jest do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, Niedziela” i „Któż jak Bóg”. Zachęcamy do kupna i lektury.

4. Wszystkim życzymy wiele dobra, radości i Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.